Farmakognozi AD Doktora 33901001 FİTOKİMYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 2 6
Farmakognozi AD Doktora 33901005 YÜKSEK BASINÇ SIVI KROMATOGRAFİSİ Zorunlu 1 0 1 3
Farmakognozi AD Doktora 33901009 FARMAKOGNOZİDE YENİ TEKNİKLER Zorunlu 1 0 1 3
Farmakognozi AD Doktora 33901012 FİTOKİMYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (UYGULAMA) Zorunlu 0 6 3 9
Farmakognozi AD Doktora 33901014 YÜKSEK BASINÇ SIVI KROMATOGRAFİSİ (UYGULAMA) Zorunlu 0 6 3 9
Farmakognozi AD Doktora 33901801 ALAN UYGULAMASI Seçmeli 0 0 0 0
Farmakognozi AD Doktora 33901802 ALAN UYGULAMASI Seçmeli 0 0 0 0
Farmakognozi AD Doktora 33901803 ALAN UYGULAMASI Seçmeli 0 0 0 0
Farmakognozi AD Doktora 33901804 ALAN UYGULAMASI Seçmeli 0 0 0 0
Farmakognozi AD Doktora 33902003 SAPONOZİTLER Seçmeli 2 0 2 6
Farmakognozi AD Doktora 33902005 DOĞAL ÜRÜNLERDE ANTİBAKTERİYAL AKTİVİTE TAYİNİ Seçmeli 1 0 1 3
Farmakognozi AD Doktora 33902006 DOĞAL ÜRÜNLERDE ANTİBAKTERİYAL AKTİVİTE TAYİNİ (UYGULAMA) Seçmeli 0 4 2 6
Farmakognozi AD Doktora 33902007 İRİDOİTLER Seçmeli 1 0 1 3
Farmakognozi AD Doktora 33902008 İRİDOİTLER (UYGULAMA) Seçmeli 0 4 2 6
Farmakognozi AD Doktora 33902011 ALKALOİTLER Seçmeli 2 0 2 6
Farmakognozi AD Doktora 33902012 ALKALOİTLER (UYGULAMA) Seçmeli 0 6 3 9
Farmakognozi AD Doktora 33902015 SABİT YAĞLAR Seçmeli 1 0 1 3
Farmakognozi AD Doktora 33902016 SABİT YAĞLAR (UYGULAMA) Seçmeli 0 6 3 9
Farmakognozi AD Doktora 33902017 TANENLER Seçmeli 1 0 1 3
Farmakognozi AD Doktora 33902019 KEMOTAKSONOMİ Seçmeli 1 0 1 3
Farmakognozi AD Doktora 33902023 DOĞAL MONOTERPENLER  Seçmeli 2 0 2 6
Farmakognozi AD Doktora 33902025 DOĞAL SESKİTERPENLER  Seçmeli 2 0 2 2
Farmakognozi AD Doktora 33902027 DOĞAL PESTİSİTLER Seçmeli 2 0 2 6
Farmakognozi AD Doktora 33902029 DENİZ ÜRÜNLERİ FARMAKOGNOZİSİ Seçmeli 2 0 2 6
Farmakognozi AD Doktora 33902031 FİTOFARMAKOLOJİK TARAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 1 0 1 3
Farmakognozi AD Doktora 33902035 STEROİDAL ALKALOİTLER  Seçmeli 2 0 2 6
Farmakognozi AD Doktora 33902037 FARMAKOGNOZİDE HÜCRE DOKU VE ORGAN KÜLTÜRÜ Seçmeli 1 0 1 3
Farmakognozi AD Doktora 33902039 MİKROBİYAL FARMAKOGNOZİ  Seçmeli 2 0 2 6
Farmakognozi AD Doktora 33902041 ANTİKANSER BİTKİLER  Seçmeli 2 0 2 6
Farmakognozi AD Doktora 33902045 ETNOFARMAKOGNOZİ  Seçmeli 1 0 1 3
Farmakognozi AD Doktora 33902053 PROTEİN DROGLARI  Seçmeli 2 0 2 6
Farmakognozi AD Doktora 33902054 SAPONOZİTLER (UYGULAMA) Seçmeli 0 6 3 9
Farmakognozi AD Doktora 33902055 FLAVONOZİTLER Seçmeli 2 0 2 6
Farmakognozi AD Doktora 33902056 FLAVONOZİTLER (UYGULAMA) Seçmeli 0 6 3 9
Farmakognozi AD Doktora 33902057 ANTRASENOZİTLER Seçmeli 2 0 2 6
Farmakognozi AD Doktora 33902058 ANTRASENOZİTLER (UYGULAMA) Seçmeli 0 6 3 9
Farmakognozi AD Doktora 33902060 TANENLER (UYGULAMA) Seçmeli 0 6 3 9
Farmakognozi AD Doktora 33902061 DOĞAN DİTERPENLER  Seçmeli 1 0 1 3
Farmakognozi AD Doktora 33902063 POLİHOLOZİTLER Seçmeli 2 0 2 6
Farmakognozi AD Doktora 33902064 POLİHOLOZİTLER (UYGULAMA) Seçmeli 0 4 2 6
Farmakognozi AD Doktora 33902065 LİGNANLAR Seçmeli 2 0 2 6
Farmakognozi AD Doktora 33902066 LİGNANLAR (UYGULAMA) Seçmeli 0 4 2 6
Farmakognozi AD Doktora 33902067 KUMARİNLER VE BASİT FENOLİK BİLEŞİKLER  Seçmeli 1 0 1 3
Farmakognozi AD Doktora 33902069 FİTOÖSTROJENLER Seçmeli 2 0 2 6
Farmakognozi AD Doktora 33902071 ANTİ-AGİNG ETKİLİ DOĞAL ÜRÜNLER Seçmeli 2 0 2 6
Farmakognozi AD Doktora 33902073 BİTKİSEL İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli 2 0 2 6
Farmakognozi AD Doktora 33902075 DOĞAL BİLEŞİKLERDE SPEKTRAL ÇÖZÜMLEMELER Seçmeli 2 0 2 6
Farmakognozi AD Doktora 33902077 DENİZ KAYNAKLI MANTAR VE BAKTERİLERDEN ELDE EDİLEN BİYOAKTİF BİLEŞİKLER Seçmeli 2 0 2 6
Farmakognozi AD Doktora 33902079 GAZ KROMATOGRAFİSİ Seçmeli 1 0 1 3
Farmakognozi AD Doktora 33902080 GAZ KROMATOGRAFİSİ (UYGULAMA) Seçmeli 0 6 3 9
Farmakognozi AD Doktora 33902081 FARMAKOGNOZİDE YENİ KONULAR Seçmeli 2 0 2 6
Farmakognozi AD Doktora 33902082 FARMAKOGNOZİDE YENİ KONULAR (UYGULAMA) Seçmeli 0 4 2 6
Farmakognozi AD Doktora 33902083 BİTKİLERDE ETKEN MADDE BİYOGENEZİ Seçmeli 2 0 2 6
Farmakognozi AD Doktora 33902900 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 0