echinacea_flowers

MİSYONUMUZ
Misyonumuz, Ankara Üniversitesi’nin çağdaş, saygın ve ilkeli eğitim anlayışı doğrultusunda lisans ve lisansüstü öğrencilerimize güncel ve yüksek kalitede eğitim ve öğretim sağlamak, aynı zamanda ulusal ve uluslararası ortaklıklarla ve projelerle alanımızda bilimsel çalışmalar yapmak ve elde edilen sonuçları bilim dünyasıyla paylaşmaktır.
Bitkiler başta olmak üzere, doğal ürünlerden etken bileşiklerin ekstraksiyonu, izolasyonu, yapı tayini, kalitatif ve kantitatif analizleri ve aktivite çalışmaları genel araştırma alanımızı oluşturmaktadır.

ÇALIŞMA KONULARIMIZ
Doğal ürünlerin ekstraksiyonu,
Kromatografik yöntemlerle doğal bileşiklerin izolasyonu (TLC, Prep. TLC, VLC, MPLC, HPLC) ve yapı tayini (MP, RI, UV, IR, MS, NMR)
Biyolojik Aktivite Yönlendirmeli Fraksiyonlama
Kalitatif analizler (Tanıma reaksiyonları)
Kantitatif analizler (UV, HPLC-DAD, HPLC-MS, GC-MS )
Standardizasyon çalışmaları
Biyolojik aktivite çalışmaları